Administrativne usluge obuhvataju sve one usluge koje su van domena pravnog i računovodstvenog savetovanja kao što su usluge regulisanja boravka za strance, izrada izveštaja o tokovima otpada…

Usluge računovodstva i knjigovodstva predstavljaju osnovnu uslugu koju agencija doo Arka Account pruža. Sastoje se od blagovremenog i zakonski ispravnog evidentiranja poslovnih promena, komunikaciju sa klijentom i vođenja njihovog celokupnog poslovanja.

Pravne usluge obuhvataju pravno savetovanje kao i registacije u APR-u vezane za otvaranje ili promene kod pravnog lica.
Takođe našim klijentima pružamo uslugu pravnog savetovanja kod našeg eksternog savetnika za sva zakonska i pravna pitanja.

Za sve klijente koji podležu obavezi dostavljanja revizorskih izveštaja pružamo uslugu kreiranja istih.

Ova usluga obuhvata savetovanje vezano za poslovanje i praćenje svih zakonskih izmena propisa, kao i uslugu izrade svih vrsta biznis planova i ekonomskih studija.

Izrada svih vrsta biznis planova za lokalne, regionalne, republičke i evropske konkurse. Aktuelne konkurse možete pogledati na sledećem linku.

Изборник

Send this to a friend