Administracija

Boravak i radne dozvole

Usluga regulisanja boravka je namenjena strancima koji žive i rade  u Srbiji, bilo da se radni odnos zasniva zapošljavanjem u drugom preduzeću ili samozapošljavanjem.

Boravak stranaca u Srbiji regulisan je Zakonom o strancima. Privremeni boravak može biti odobren stranom licu koje, namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti.

Uslove i postupak za zapošljavanje stranaca u Srbiji reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca. Zapošljavanje stranca može se ostvariti pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak koje izdaje Policijska uprava i dozvolu za rad koju izdaje Nacionalna služba za
zapošljavanje.

Pravilnik o radnim dozvolama reguliše način izdavanja radne dozvole, kao i šta je od dokumentacije potrebno za podnošenje zahteva za izdavanje ili produžavanja dozvole za rad.

Posebni tokovi otpada

Ova usluga namenjena je poslovnim subjektima koji imaju obavezu dostavljanja izveštaja posebnih tokova otpada i predstavlja vođenje svih evidencije i dostavljanje propisanih izveštaja.

Propisima koji regulišu posebne tokove otpada utvrđena je i obaveza vlasnika svih vrsta otpada da u zakonskim rokovima dostave odgovarajuće podatake Agenciji za zaštitu životne sredine. Propisani su obrasci čine dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih ili i uvezenih proizvoda  kao i godišnjeg izveštaja. Takodje je regulisan način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, koji su obveznici plaćanja naknade, kao i kriterijum za obračun i plaćanje naknade.

Izveštaj o transfernim cenama

Izrada slučaja o transfernim cenama namenjena je kompanijama koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima i u čijoj vlasničkoj strukturi postoje neke od navedenih zajedničkih osnova:

Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu(član 59. stav 5. Zakona);
Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

Agencija doo Arka Account nudi obe vrste izveštaja – izveštaj u skraćenom obliku koji su dužna da dostave pravna lica  čiji obim transakcija sa povezanim licima ne prelazi 8 milona dinara.

Izveštaj o transfernim cenama u punom obimu dostavljaju pravna lica koja ostvaruju promet sa povezanim licama koji je veći od 8 miliona dinara i/ili transakcije po osnovu kredita ili zajmova.

Изборник

Send this to a friend