Knjigovodstvo

Naše usluge

Arka Account

Doo Arka Account je osnovana 2002. godine kao agencija za knjigovodstvene usluge da bi 2012. godine promenila svoju pravnu formu u doo. Tokom  godina se razvijala i širila svoje poslovnice na četiri različite lokacije na kojima ostvaruje saradnju sa više od 100 klijenata iz različitih sektora kao što su trgovina, proizvodnja,  uvoz i izvoz proizvoda, razne uslužne delatnosti, udruženja građana….

Usluge

Administracija

Administrativne usluge obuhvataju sve one usluge koje su van domena pravnog i računovodstvenog savetovanja kao što su usluge regulisanja boravka za strance, izrada izveštaja o tokovima otpada…

Knjigovodstvo

Usluge računovodstva i knjigovodstva predstavljaju osnovnu uslugu koju agencija doo Arka Account pruža. Sastoje se od blagovremenog i zakonski ispravnog evidentiranja poslovnih promena, komunikaciju sa klijentom i vođenja njihovog celokupnog poslovanja.

Pravo

Pravne usluge obuhvataju pravno savetovanje kao i registacije u APR-u vezane za otvaranje ili promene kod pravnog lica.
Takođe našim klijentima pružamo uslugu pravnog savetovanja kod našeg eksternog savetnika za sva zakonska i pravna pitanja.

Revizija

Za sve klijente koji podležu obavezi dostavljanja revizorskih izveštaja pružamo uslugu kreiranja istih.

Biznis planovi

Izrada svih vrsta biznis planova za lokalne, regionalne, republičke i evropske konkurse. Aktuelne konkurse možete pogledati na sledećem linku.

Finansijski konsalting

Ova usluga obuhvata savetovanje vezano za poslovanje i praćenje svih zakonskih izmena propisa, kao i uslugu izrade svih vrsta ekonomskih studija.

Novosti

Osnovno načelo nam je kvalitet;

Reference

Изборник

Send this to a friend