Doo Arka Account je osnovana 2002. godine kao agencija za knjigovodstvene usluge da bi 2012. godine promenila svoju pravnu formu u doo. Tokom  godina se razvijala i širila svoje poslovnice na četiri različite lokacije na kojima ostvaruje saradnju sa više od 100 klijenata iz različitih sektora kao što su trgovina, proizvodnja,  uvoz i izvoz proizvoda, razne uslužne delatnosti, udruženja građana…. 

Danas pružamo računovodstvene, knjigovodstvene, revizorske i usluge poreskog savetovanja. Naš tim je spoj mladosti i iskustva, sa visoko obrazovanim stručnjacima iz oblasti ekonomskih nauka.

Svesni da računovodstveni servis kao stub svakog uspešnog preduzeća mora da nudi klijentima kvalitetno poresko i poslovno savetovanje koje karakterišu znanje i ažurnost nastojimo da se u tu svrhu neprestano obrazujemo. 

Osnovno načelo nam je kvalitet; zato nudimo profesionalan pristup i saradnju koja se zasniva na stručnosti i poverenju.

Ostvarimo zajedno Vaše poslovne ciljeve!

Изборник

Send this to a friend